full screen background image

Наукова конференція від А до Я

Прочитавши назву статті, кожен вже зрозумів, про що у ній йтиметься – про наукову діяльність, яка є невід’ємною складовою кожного освітнього закладу.

24 жовтня 2012 року представники освітнього відділу Cтудентського парламенту Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка організували майстер-клас на тему: «Наукова конференція від А до Я». Метою зустрічі було навчити молодших колег, як самореалізуватися у науковій сфері під час навчання. Організатори запросили на захід досвідченого фахівця з цих питань доц. кафедри історії української мови та стилістики Шулінову Лесю Василівну та Ращенко Анну Сергіївну – аспірантку кафедри новітньої української літератури Інституту філології. 

Першою слово взяла Леся Василівна, яка розпочала з того, що «наукова діяльність – це невід’ємна складова титульного вишу країни».

Перші кроки до наукового світу. Самореалізація студентів у науково-дослідницькому інституті має розпочинатися з першого курсу. 

- Для початку студент має визначитися зі своїми науковими інтересами: мова чи література. Далі за напрямами кафедр можна вже обирати наукового керівника.
- Співпраця з керівником має розпочинатися з домовленості, адже, якщо викладач не має планового навантаження, то ви маєте погодити з ним співпрацю. Керівник має допомагати із загальною методологією вашої наукової роботи, він – орієнтатор, коректор, редактор. Власний погляд є головним у співпраці з науковим керівником, оскільки нав’язування якоїсь теми чи проблеми відіб’є будь-яке бажання самореалізуватися у науковій сфері.
- Керівника і тематику роботи можна змінювати під час всього періоду навчання. Оскільки важливо, аби між вами і керівником була плідна й приємна співпраця.Наукова стаття: цей жанр відрізняється від доповіді.
- Виступаючи на конференції, варто не зачитувати статтю, а виголошувати її. Виголошування доповіді має бути обов’язково інтонованим.
- Запитання, які ставлять вам після доповіді на конференції – це опосередкований спосіб вашого самовдосконалитися, адже, відповідаючи на питання, ви відкриваєте нове в собі. Чим більше запитань вам поставили, тим очевидніше, що ваша доповідь зацікавила аудиторію. Ставте й самі запитання, але будьте при цьому коректні. 

Оформлення наукової статті. Статті бувають теоретичного та практичного характеру. Залежно від цього і вибудовується структура та зміст вашої роботи.
- Практичні статті передбачають «коментовану» теорію – з прикладами і цитатами.
- Загальновідомі поняття не тлумачаться.
- Теоретична частина наукової статті має обов’язково аргументуватися практикою.
- Обсяг статті визначається форматом наукового заходу. Перед написанням потрібно познайомитися з вимогами, оскільки різні конференції мають різні вимоги до оформлення.
- Зазначення покликань є обов’язковим, оскільки без них неможливо уникнути плагіату. Великий список літератури і покликань у тексті демонструє вашу працю.
- Не переобтяжуйте статтю ілюстраціями. 

Структура статті. У назві статті бажано не вживати питальних форм, банальних фраз, кліше та штампів.
- Анотація – 1-2 безособових речення констатуючого характеру.
- Ключові слова: основних 5-7 слів, які пов’язані з проблематикою статті.
- Паспортизація покликань і список використаної літератури мають бути коректними, відповідно до останніх вимог ДАКу.
- Вступ має містити мету, об’єкт, предмет, методи, проблемність та актуальність дослідження.
- Теоретична частина – це не набір цитат, а аналітичне опрацювання матеріалу.
- Висновки мають бути короткі, із зазначенням перспективи досліджень.